Erfaringsmessig vet vi at det er flere forhåndsstemmer underveis i posten til valgstyret. Både lørdag og mandag vil det komme forhåndsstemmer i posten, noe som innebærer at det totale antallet forhåndsstemmer vil bli høyere enn de 1 353 som nå er mottatt og antagelig vil ligge på nivå med forrige valg.

Ingen stemmegivninger er foreløpig lagt til side for vurdering av valgstyret, noe som innebærer at alle stemmegivninger så langt ser ut til å bli godkjent.

Alle forhåndsstemmer må være valgstyret i hende innen valglokalene stenger kl. 2100 på mandag d. 14. september 2015 og det er nå kun mulig å stemme på valgdagen i egen kommune.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2007 var det 995 velgere som forhåndsstemte og ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2011 var det 1 412 godkjente forhåndsstemmer.

Det er tradisjonelt en høyre valgdeltakelse ved Stortingsvalgene, så også for forhåndsstemmingen. Ved Stortingsvalget i 2009 var det 1 960 velger som forhåndsstemte og ved Stortingsvalget i 2013 var det 2 054 velgere som forhåndsstemte.

Den økte andelen av forhåndsstemmer har imidlertid ikke ført til en høyere valgdeltakelse totalt sett i noen av valgene, dette er i tråd med tendensen i resten av landet.