Det var fem kommunalt ansatte med 40 års tjenestetid i kommunen, og 13 med 25 års tjenestetid. De fleste jubilantene var til stede og fikk servert snitter, kake og kaffe før Ordfører Leif Erik Egaas overrakte erkjentlighetsgaver i form av gavekort/gullklokke.   

40-års jubilanter 2013

40-års-jubilanter-2013.jpg

Første rekke fra venstre: Anna Kristine Hetland, Janne Grastveit og Gunhild Myklebust Tyssebotn
Andre rekke fra venstre: Rådmann Ketil Helgevold og Ordfører Leif Erik Egaas

Følgende 40-års jubilanter var ikke til stede: Kurt Knubedal og Inger Marie Ollestad

25-års jubilanter 2013

25-års-jubilanter-2013.jpg

Første rekke fra venstre: Reidun Gløbstad Madsen, Kari Tengesdal, Torunn Djuve, Grete Hafsø og Mette Malde.
Andre rekke fra venstre: Laila Marie Nygård, Oddlaug Yri Jørgensen, Ordfører Leif Erik Egaas, Rådmann Ketil Helgevold, Eva Tone Jørgensen og Ann-Kristin Riise Nilsen.

Følgende 25-års jubilanter var ikke til stede: Randi Blitzner-Tjørhom, Målfrid Omland Halvorsen, Linda Nevland Hølland og Vivvi Nevland.