Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Friluftsområder i Eigersund

Her kommer en liten presentasjon av noen av de friluftsområdene Eigersund kommune legger til rette for inbyggere og turister. Arbeidet med stedene ligger til avdeling Natur og friluft.

Auglend og Vandringshavn

Auglend

Marka til gården Auglend ble kjøpt av staten i 1991. Hensikten var å sikre området til friluftslivsformål. Gården var et typisk kombinasjonsbruk hvor livsgrunnlaget var tuftet på gårdsdrift og kystfiske. Friluftslivsområdet er ca 500 da og består av innmark, utmark og en naturhavn kalt Vandringshavn.
Sommer i Nordre sund

Norda Sundet

Sundsgabholmen og Horsholmen tilhører en liten øygruppe som skjermer Norda Sundet mot åpent hav. Begge øyene er kjøpt av staten til friluftslivsformål. Kommunen har det daglige ansvaret for drift og forvaltning.
Sykkel og turvei langs den gamle jernbanetraseen

Tur- og sykkelvei Hellvik - Egersund

Velkommen til flotte turopplevelser på den gamle jærnbaneveien.
Gyarhamn

Gyarhamn

Velkommen til friluftslivsområdet Gyarhavn i Eigersund kommune. Denne havna er en del av et større statlig eid friluftslivsområde i Norda Sundet. De statlige friluftseiendommene strekker seg fra Skadbergvågen i øst og et stykke vest for Gyarhamn og helt opp til den flotte turvegen på den gamle Jærbanen.

Eigerøy fyr i påskesol

Eigerøy fyr og Midbrødøya

Det særegne og vakre kyst- og kulturlandskapet på Midbrødøya står i en særstilling i fylkessammenheng. Beskyttet av en lav front av opprevne og bølgeskurte klipper i sør og vest, ligger et intimt landskap satt sammen av små teiger med innmark, myr, skog og lynghei klemt inn mellom snaue bergknauser.

Mastrasanden

Mastrasanden

Mastrasanden er en populær badeplass som er tilgjengelig både til fots og med båt. Mastrasanden er del av en privat eiendom. Siden 1972 har kommunen leid området (31 daa) sammen med parkeringsplass og atkomstrett, slik at det ble anledning til å tilrettelegge det for friluftsliv.
Revsdalen

Revsdalen

Revsdalen er et allsidig og særegent tur- og friluftslivsområde. Selv om det ikke ligger så langt fra tettbebygde områder, kan en oppleve ro og stemninger som en ellers må lete lenge etter. I tillegg til at lauv- og krattskogen gir et variert dyre- og fugleliv, skaper den store forandringer gjennom året.

Skadbergsanden

Skadbergsanden

Friluftslivsområdet Skadbergsanden består av Storesanden og Litlesanden. Strandlinjen veksler mellom rullestein, sand og små utstikkende knauser. De langgrunne og barnevennlige sandstrendene har en samlet lengde på ca 500 meter og strekker seg opp mot 40 meter inn over baklandet.
Sauer på Dyrøya

Dyrøya

Dyrøya er et 180 mål stort friluftslivsområde som ble kjøpt til friluftslivsformål tidlig på 80-tallet. Staten ved Direktoratet for naturforvaltning er grunneier av øya og Eigersund kommune har påtatt seg det lokale forvaltningsansvaret.
Kart over Stapnes

Stapnes

Selv om Eigersundskysten er lang, er den ikke alltid så tilgjengelig til fots. Mange steder langs den sørlig kyststrekningen er det vanskelig å finne parkering, samtidig som ferdselsforbudet i innmark blir et hinder. Eigersund kommune har derfor kjøpt et parkeringsareal her på Stapnes og inngått avtale med grunneierne om tillatelse til å merke noen stier gjennom innmarka og frem til klippekysten.
hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
439Kb   2010-06-24