Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

HR / HMS

RådhusetHR / HMS bistår med lederstøtte, personalforvaltning og overordnet arbeidsgiverstrategi innenfor HR, Human Resources, herunder alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser. Fagområdet har også rådgivningsansvar for overordnet HMS - helse, miljø og sikkerhet.


 

Sentrum før jul

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Kommunens IA-mål skal underbygge dette målet.

Stamina

Vår bedriftshelsetjeneste

Eigersund kommune har avtale med Avonova (tidligere Stamina Helse) om leveranse av bedriftshelsetjenester. Avtalen skal sikre bistand i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kontakt din nærmeste leder hvis du her behov for bistand av vår bedriftshelsetjeneste.

Bibliotek

Dine forsikringer som arbeidstaker

Som arbeidstaker i Eigersund kommune er du forsikret ved yrkesskade, fritidsulykke eller ved dødsfall i yrkesaktiv alder; gruppelivsforsikring.

Sammen for alle

Arbeidsmiljøutvalget

Referater fra avholdte møter i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Mer informasjon om utvalgets oppgaver.

Under finner du også referater for AMU/Kvalitetsutvalg pr. tjenesteområde.

Turveien til Hellvik

Reglement

En oversikt over de viktigste rutiner som gjelder for HR og HMS.

KS-læring

KS Læring

Eigersund kommune bruker den digitale kursplattformen KS Læring. Her finner du mange relevante nettkurs, og du kan melde deg på aktuelle kurs og arrangement.

Kontakt

  • Telefon: 51 46 81 93
  • E-post

Ansatte:

John Huse
HR rådgiver - 51 46 80 80

Morten Iversen
Fagleder - 51 46 81 93

Ragnhild Langfeldt
HR rådgiver - 51 46 80 16

Frode Tengs Lorentzen
HR rådgiver - 51 46 80 26

Eva Sirevåg
HR rådgiver - 51 46 80 20