Eikebladet henspiller på navnet Eigersund som har sin opprinnelse i den gammelnorske betegnelsen på skipsleia mellom Eigerøy og fastlandet, Eikundarsund. Eigerøy het da Eikund, som betyr øya som er rik på Eikeskog, og navnet hører til blant landets eldste stedsnavn. Eika vokser over hele kommunen, til dels som ren eikeskog og større eikelunder.

Som heraldisk motiv brukes eika i mange varianter, men Eigersund er alene om å ha ett eikeblad i våpenet. I formen Eikundarsund forekommer navnet alt hos Snorre i Olav den helliges saga, og er kjent helt fra 1000-årene da Olav den Hellige ofte lå i havn her med sin flåte. Navnet forekommer flere steder i tekster og skaldekvad i Olavs saga.

- Mer informasjon om kommunevåpenet og kommunens grafiske profil.