Skiltene er ment som en foreløpig hjelp mens vi venter på en bedre og mer helhetlig løsning i fremtiden. På grunn av manglende parkeringsmuligheter, begynner ikke skiltingen nede ved Rv. 44, men et stykke oppe i boligfeltet. Dette er for å hjelpe de mest motiverte turistene å finne fram til fots den siste del av den korte turen opp bak Bøesenteret i Årstaddalen, noen få minutters gange.

Steinsettingen består av 16 reiste steiner, og diameteren er ca. 21 meter. Noen av steinblokkene er opp til 1,20 meter høye. Navnet kommer trolig fra ordet stopla, som kan bety oppstable eller opplegge. Den gamle ferdselsveien "St. Olafs vei" mellom Egersund og Sokndal går forbi Stoplesteinan.

Det er ukjent hvordan og hvorfor steinsirkelen har blitt satt opp. I følge muntlig tradisjon er steinsirkelen et gammelt tingsted fra vikingtiden og skulle da skrive seg fra perioden 800 - 1000 e.Kr. En annen teori, som arkeologer går ut fra, er at det dreier seg om et gravminne.

Tilsvarende steinsettinger finnes flere andre steder i Norge og Nord-Europa. Noen av dem er utgravd, og man har funnet at de er graver fra slutten av bronsealderen og fram til slutten av eldre jernalder, altså mellom 500 f.Kr. - 600 e.Kr. Om dette også er tilfelle for Stoplesteinan vet man ikke sikkert, men det er heller ikke utenkelig at et gravminne fra eldre del av jernalder også kan ha blitt brukt som tingsted i vikingtiden.

En utgraving på 1930-tallet fant at bakken i sirkelens midtdel er steinlagt. Under den samme utgravingen fant man også spor etter forbrent materiale. Snorre sier i sin «Heimskringla» at "Den første tiden kaller de brenn-alderen; da skulle en brenne alle døde menn og reise bautasteiner etter dem". Ser man det forbrente materialet og steinringen i sammenheng med Snorres tekst, forsterkes den siste teorien om gravsted.

Foto: Egersund Byutvikling / Kilde wikipedia.no