Turmulighetene mange og svært varierte. Her kan du i klatre gjennom klippene ved Stapnes eller vandre på sandstrendene i Norda Sundet, du kan gå turer i gammel eikeskog eller plantet barskog. Du kan også følge merka stier og gamle ferdselsveier gjennom de karakteristiske lyngheiene. Det er variasjon fra lavland til høyfjell. Opplev Dalane er et stinett (pr d.d. 130 km) som går gjennom hele Dalane. Stiene følger i hovedsak gamle og nyere ferdselsveger. Du kan følge et sammenhengende merka gangdrag fra kysten (f.eks. Vannbassengene) og frem til Ørsdalen. Herfra kan en gå videre på Turistforeningens løypenett i høyfjellet www.turistforeningen.no. Kart og beskrivelser for turer i Dalane finner du på hjemmesidene: www.friluftsrad.no/dalane Nedenfor kan du se en rekke korte og lengre turforslag blant mange, mange flere.

Eigerøy fyr

Eigerøy fyr ligger på de ytterste knausene på sørspissen av Midbrødøya (Nordre Eigerøya). Vegen til fyret ble åpnet i 1996 og er en kombinasjonsveg for landbruksdrift og friluftsliv. Fugletrekket over området er godt kjent og kan by på mange spennende observasjoner. Uansett formål vil en tur til Eigerøy fyr bli en minnerik opplevelse. Turvegen mot fyret er også en av lokalitetene til Magma Geopark. Stor parkeringsplass, toalett og informasjon, hvor den 2 km lange turen starter. Pga husdyr på beite er det ikke tillatt å ta med hund i tiden 15/3-15/10 - båndtvang resten av året. Åpent fyr søndager i juli fra 11.00 - 16.00.

Auglend

Auglend er et innholdsrikt friluftslivsområde som ligger på sørspissen av Søre Eigerøya. I 1995 ble det kåret til årets friluftslivsområde i Norge. Tidligere var dette en typisk kystgård hvor fiske og jordbruk gikk hånd i hånd - et såkalt kombinasjonsbruk. Innmarken har lune og idylliske grasenger omgitt av frodige lauvskogsbelter. Utmarka står i sterk kontrast med gråe berg og knauser, som er flettet sammen av karrig lyng- og grasmark. Nakne værslitte klippestrender danner randsonen mot havet. Sjøbumiljøet i Vandringshavn er selve hjertet i området. Auglend er et flott turområde som passer for hele familien. Gode parkeringsforhold, natur- og kulturinformasjon, toalett, merka gangdrag mm. Egen brosjyre. Helårsbåndtvang.

Varberg

Området har små naturstier og vei til toppen som har en flott utsikt over byen, innseilingen og distriktet. Ved foten av Varberg, innerst i Ø. Prestegårdsvei finnes helleristninger eller runer fra yngre bronsealder (ca. 1000 – 500 f.kr.) Skipsmotivet står sentralt i denne perioden og dette feltet består av 2 skipsfigurer. Varberg er skiltet fra sentrum, 15 min. spasertur eller bil til parkeringsplass 5 min.

Lindøy batterisom

Lindøy batterisom er en gammel kystfestning ble anlagt i første del av det 16. århundre under Christian IV og nedlagt i 1826. Fortet ligger ved innseilingen til Egersund havn med utsyn til både søndre og nordre sund. Det er restaurert krutthus og kanoner på fortet. Ved foten av batteriet, i sjøen, står aluminiumsfiguren ”Linda” av Hanny T. Konttinen. Fra sentrum mot Eigerøya, ta til venstre før tunnel, deretter til høyre og så til venstre inn Åsanevegen. Kjør gjennom fabrikkområde hvor det er parkeringsplass for besøkende til batteriet.

Vannbassengene

Vannbassengene er et småkupert og allsidig barskogsområde som ligger like nordøst for Egersund sentrum. Tidligere lå det gamle vannverket til Egersund her oppe. I dag skaper både bassengene og de gamle steinsatte kanalene spenning og variasjon i skogsmiljøet. Pga. beliggenhet, natur og brukervennlig tilrettelegging er Vannbassengene i dag et av de mest brukte friluftslivsområdene i Dalane. Området er tilrettelagt med lysløype, turveier, stier, informasjon, badedammer, toalett, natursti, salg av fiskekort m.m. Vannbassengene like ved bykjernen er et rekreasjonsområde med mange muligheter. Området har en rik vegetasjon og flere kilometer med natur- og kultursti. Her vil du finne lysløyper, utsiktspunkt og rasteplasser med gode muligheter for å drive med aktiviteter som jogging, trim , ballsport og bading. Naturinformasjon. Toaletter. Parkering.

Stapnes

Stapnes er et turområde med varierte opplevelser i en særegen klippekyst med tilgrensede lyngheier og kulturbeite. Stapnes Fort fra 2. verdenskrig ligger i området og består av bunkere og kanonstillinger. Stapnes fort var et av de første kystfortene tyskerne bygde i Norge og var et av de få som ble aktivt brukt i kamp mot de allierte styrker. for fiskeentusiastene finnes det gode sjøfiskemuligheter fra land. På grunn av innmarksbeite og husdyrhold er det innført forskriftsmessig helårsbåndtvang i området. Privat område med avtale om parkering og merka gangdrag. Avkjørselen fra rv 44 til Stapnesveien - ikke skiltet.

Stapnes rasteplass (Kvednavika). Det er opparbeidet en kort turvei frem til et restaurert kvernhusanlegg og en liten steinhvelvbru. Brua, Litlå klopp er del av en gammel ferdselsveg mellom Egersund og Hauge, og stammer trolig fra 1700-tallet. Dette er en rasteplass med mulighet for å strekke på beina, og har i tillegg en fantastisk utsikt over sjøen. Toalett, sittegrupper og kulturminner.

Imiseid-Eikeli

Imiseid-Eikeli er et stort utmarksareal med 2 verneverdige gårdsanlegg; Imiseid og Eikeli. Landskapsbildet veksler mellom bratte fjell, gamle kulturlandskap, lauvskog, plantet barskog og heiområder. Stinettet, Opplev Dalane, krysser gjennom dette området. I den forbindelse må en over ei nybygd hengebru som etter hvert har blitt et turmål i seg selv. Området er bla. tilrettelagt med parkering (Imiseid og Eikeli), informasjon og merka gangdrag. Salg av fiskekort.

Mysingheia og Mysinghålå

Mysingheia (Mysinghålå) er et turområde med spennende historie. I over ett år tjente Mysinghålå som et periodevis skjulested motstandsgruppen Vestige IV fra kompani Linge ("Aakre-gjengen"). På Hestadfjellet finner en også restene etter et av trekkflyene som havarete under operasjon Freshman (tungtvannsaksjonen mot Rukan) under 2. verdenskrig. Parkering, informasjon og merket gangdrag. Skiltet ved E 39. Private eiendommer med avtale om tilrettelegging.

Den Vestlandske Hovedvei

Den Vestlandske Hovedvei er deler av den Vestlandske Hovedvei (Hegrestad-Hølland) som er satt i stand som tur-/sykkelvei. Dette er den første vegen i Rogaland som ble anlagt for hjulredskaper. Aktuell strekning ble anlagt i 1840-årene. Parkering på Hegrestad og Hølland, kultur-/naturinformasjon. Egen brosjyre.

Hovlandsheia

Hovlandsheia er et vakkert kulturlanskapsområde. Veien fra Hovland gård og opp til Benkjafjellet veksler mellom sti og gammel steinsatt sledeveg. Turen går starter i lauvskog og ender opp i velutviklet lynghei. Flotte farger når røsslyngen blomstrer i august. Relativt dryg oppstigning. Flyhavari under 2. verdenskrig - Operasjon Freshman. Parkering, merket gangdrag og informasjon. Skiltet fra rv 42. Regn ca 1 time hver veg. Private eiendommer med avtale om tilrettelegging. Husdyr på beite.

Øygreilia / Nokkåsen

Øygreilia/Nokkåsen er et barskog og eikeskog. Merket gangdrag til bla. utsiktspunktet Nokkåsen. Herfra har en vid utsikt innover i Dalane og ut over kysten mot Egersund sentrum. Mange turmuligheter. Parkeringsmuligheter på Øgrey. Enkel tilrettelegging. Grunneier: Statsskog.

Den gamle Jærbanen

Den gamle Jærbanen mellom Hellvik og Maurholen er tilrettelagt som tur-/sykkelveg. Vegen bukter seg mellom og gjennom knauser og berg og et imponerende steinarbeid er lagt ned i den gamle linjen. Flott tur! Parkering på i Maurholen og ved Launes. Informasjon, fiskekort mm. Turvegen frem til Egersund ble klar høsten 2005 med bro over Launessundet.

Skykula

Skykula (906 moh). Utfartsområde med utsikt gir utsikt fra Lista i sør til Karmøy i nord. Kommunal parkeringsplass i Eigelandsdalen v/RV 42.