Våre underavdelinger er barnetreffen, vårbud, gutteforeningen Salama, jenteforeningen vårsol, Julemesseforening, juniorkorpset, X treff, Rundevoll misjonsforening, misjonskorpset, ungdomsforeningen Vår, Vår´s ungdomskor og + 20

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Harald Reinertsen
Telefon: 51 49 09 66 Postadresse:

Postboks 118
4379 Egersund

Hjemmeside: www.misjonsforeningen.no