Vi har to grupper med tilrettelagte tekster og aktiviteter.De søndagene det er gudstjeneste, tilrettelagt for barn, har vi søndagsskole.I 2002 var det 40 innskrevne medlemmer.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Randi Netland
Telefon: 51 49 10 34
Epost: randi_netland@hotmail.com

Adresse:

Steinbakken 48
4370 Egersund