Zontas overordnede mål er å bedre kvinners juridiske, politiske, økonomiske og yrkesmessige status. Zonta har også som mål å styrke kvinners mulighet til utdannelse og god helse. Zonta arbeider for fred og forståelse mellom mennesker og nasjoner."

Kontaktinformasjon

Tordis Stenberg
Telefon: 51 47 62 71
Mobil: 901 04 803
Epost: tordis.stenberg@dabb.no

Høgåsveien 6
4380 hauge i Dalane

Postboks 187
4379 Egersund

Hjemmeside: http://www.zonta.no