Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til brannvesenet om St. Hansbål

print.png email  .png

St. Hans

Melding skal foreligge brannvesenet senest 3 dager før brenning, og må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Skjema finner du her.

 

Forutsetninger for tillatelse til bålbrenning:

  • Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  • Vindretning og styrke må vurderes.
  • Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen
  • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som bålbrenningen måtte forårsake
  • Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket.
  • Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene eller annen grunn gjør det nødvendig
  • Tillatelsen omfatter ikke brenning av avfall, plast/plastdunker og lignende, men bare rent trevirke.
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bål byggingen.
  • Området skal ryddes etter bålbrenning.

Skjema

Sjema fylles ut her.

hus.png

110 er nummeret du ringer ved BRANN, ULYKKE eller AKUTT FORURENSING. 

Sentralbord:
 
51 46 80 00
Forebyggende avdeling: 
51 46 83 47/42
Beredskapsavdeling: 
51 46 83 40
Feiing og boligtilsyn:
995 69 100
959 19 120
Kontakt utenom arbeidstid:
51 46 83 40

Branntips/Bekymringsmelding: 
Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter (ulovlige boforhold, stor brannfare og fare for live og helse). Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på tlf. 110.

Branntips sendes på e-post

Meldingen bør inneholde:
- Hva
- Hvor
- Kontaktperson