Priser

For ikke-inntektsgivende arrangementer gjelder følgende priser.

 

Frivillige lag og organisasjoner

Utleie eksternt

Kommersielle

Dag/kveld

1500

4000

7000

Døgn

2000

5000

8000

Arrangement med billettsalg: Kr 25 pr billett.

Minimumspriser for inntektsgivende arrangement er lik prisene i tabellen for ikke-inntektsgivende arrangement per dag/kveld eller døgn. Altså – dersom totalen av gebyrene på billettsalg blir lavere enn prisene i tabellen over, gjelder disse prisene som minstepris for inntektsgivende arrangement.

Unntak fra de oppnevnte priser for inntektsgivende arrangement, er arrangementene Bluesfestivalen og Egersund Visefestival hvor det selges dags/kveldspass og Byteltet benyttes som en av flere arenaer. Disse faktureres med dag/kveld eller døgnleie for eksterne leietakere.

I tillegg til dag/kveld, døgn og/eller inntektsleie, skal det betales kr 1000,- per dag teltet benyttes i for- og/eller etterkant av arrangementet.

Byteltet-panorama.jpg

Sesong

Byteltet rigges opp i april/mai med vegger. Veggene tas ned av miljøavdelingen for sommeren etter Egersundsuken og henges opp igjen av avdelingen ved inngangen til august. Dersom veggene ønskes opp/ned i forbindelse med arrangementer om sommeren, betaler leietaker et gebyr på kr 8000,- Dette for å dekke utgifter til innleid arbeidskraft i ferien.

Kontaktinformasjon

Bestilling gjøres til kulturkontoret på telefon 51 46 82 29 eller 51 46 82 20. Tekniske spørsmål rettes til teknisk avdeling på mobil 957 57 317.

Ingressfoto: www.multicopterservice.no