Utleiepriser

 

Frivillige lag og organisasjoner

Utleie eksternt

Kommersielle

Pr leie

Gratis leie*

10.000

15.000

Lag og foreninger får leie scenen gratis for ikke-inntektsgivende arrangement, men må betale utgiftene for opp- og nedrigging + frakt. Opp- og nedrigging må foretas av kyndige personer.

Prisene inkluderer ikke opp- og nedrigging eller frakt. Kulturkontoret vil formidle selskap til opp- og nedrigging. Interne leietakere må selv bekoste opp- og nedrigging. For leie over lengre perioder må det avtales egen pris.

Kontaktinformasjon     

Eigersund kommune kan kontaktes innenfor normal arbeidstid angående scenen. Spørsmål angående kontrakten og utleien rettes til Kulturkontoret på telefon 51 46 82 29 eller 51 46 82 20, mens
spørsmål om levering kan rettes Anne-Torill Helland på mobil 958 44 630.

mobil-scene-på-henger.jpg