Helsetjenester

2018

2019

Hjemmesykepleie

Vederlagsfritt etter søknad med vedtak

0

0

Praktisk bistand pr time

Maksimale grense for egenbetaling pr mnd – inntektsavhengig:

- Inntil 2G

- 2G – 3G

- 3G – 4G

- 4G – 5G

- 5G – 6G

- Over 6G

300

 

205

1050

1402

2244

2800

3643

320

 

210

1150

1570

2515

3140

4080

 

Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg)

121

127

Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag.

226

237

Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt

80

85

Korttidsopphold sykehjem pr døgn

(inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem)

160

165

Langtidsopphold sykehjem

(Betalingen er inntektsregulert)

Følger gjeldende regulativ

Følger gjeldende regulativ

Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd

323

339

Busstransport tur/retur arbeid på Uninor  (pris pr mnd)

Transport 1-2 dager pr uke – månedspris

Transport 3-5 dager pr uke – månedspris

 

180

360

 

180

360

 

Hjelpemidler/velferdsteknologi

2018

2019

Trygghets alarm – analog kommunal (pris pr mnd)

Tjenesten utgår i løpet av 2019

180

190

Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp)

700

735

Trygghets alarm – digital (pris pr mnd)

250

263

Flytting/omprogrammering  av digital trygghets alarm (engangsbeløp)

360

378

GPS (pris pr mnd)

 

263

Elektronisk dørlås (pris pr mnd)

 

50

 

Mat

2018

2019

Middag  med dessert, levert på døren

  • Etter søknad med vedtak 

115

121

Grøt

70

74

Full kost

5507

5782

 

Vaksiner mv.

2018

2019

1.gangs konsultasjon ved ny reise

- Voksen

- Barn under 16 år

- Familie

 

275

175

550

 

 

285

180

575

Konsultasjon påfyll, samme reise

- Per person

- Barn under 16 år

- Familie

 

155

155

310

 

 

160

160

325

Medbrakt for injeksjon, inkl. kons.

275

280

Influensavaksine:

Risikogruppe pr. person

Øvrige pr person

 

200

250

 

 

200

250

Boostrix Polio (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)

365

365

Tetravac, basisvaksinering, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Polio

335

415

Poliomyelitt –”Imovax Polio”

225

225

Gulfeber –”Stamaril”

310

405

Hepatitt A (Epaxal), barn under 16 år
Hepatitt A (Epaxal), voksen

 

410

410

 

410

410

Hepatitt A + B (Twinrix), barn under 16 år
Hepatitt A + B (Twinrix), voksen

 

380

485

 

385

505

Japansk encefalitt

915

915

Kolera / ETEC, Ducoral, 1 dose
Kolera / ETEC, Ducoral, 2 doser

 

250

500

 

260

500

Meningokokksykdom ACWY

500

500

Rabies

560

560

Skogflåttencefalitt, Ticovac, barn under 16 år
Skogflåttencefalitt, Ticovac, voksen

 

330

360

 

330

365

Tyfoidfeber, kapsler (vivotif)
Sprøyte (typherix)

 

255

230

 

275

265

Tuberkulose- BCG

100

105

Varicella (Vannkopper)

565

570

MMR (Meslinger, kusma, røde hunder)

100

105

Utskrift vaksinekort og gulfeber bevis pr stk

55

100

Hørselstest

210

210

Engangssett Brystpumpe

260

300

 

 

 

Friskliv sentralen:

2018

2019

Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem

  • Frisklivstrening
  • Bra mat for bedre helse
  • Snus og røykeslutt
  • Kurs i belastningsmestring
  • Kurs i depresjonsmestring

300

305

 

 

Fysio– ergoterapi tjenesten:

2018

Egenandel

2019

Egenandel

Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO.

Prisene er gjeldene fra 01.07.2018 – 30.06.2019.

Ihht regulativ

Ihht regulativ

Bassengtrening (grupper) pr gang.

  • 30 min

 

76

 

79

Behandlingsutstyr

115

120