Eigersund kommune ber om eventuelle uttalelser, innspill og merknader til utkastet innen 8. mai 2020. Innspill sendes til post@eigersund.kommune.no.

Høring

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Dag Marcus Egaas på telefon 51 46 80 78 eller via e-post til dag.egaas@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter

Høring Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024.pdf