Dele opp betalingen?

Har du avtalegiro eller e-fakturaavtale er det etter 1. mai mulig å få månedlig betaling. Ønsker en dette, så send en e-post til faktura@eigersund.kommune.no.

 

Eiendomsskatt

Skatteseddel kommer

Vi sender snart også ut skatteseddel til eiere av fast skattepliktig eiendom. Denne inneholder eiendomsskattetaksten, eiendomsskattegrunnlaget, skattesatsen, og beløpet som skal betales i eiendomsskatt.

Klagebehandling

Klagebehandlingen for 2020 pågår. Alle som har klaget vil bli kontaktet når deres sak skal bli behandlet. Det er ikke nødvendig å klage på ny hvis en har klage til behandling.

Skattegrunnlag og satser

Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi som eiendomsskattegrunnlag for de boliger vi mottar dette på. Alle andre eiendommer har kommunal takst. Skattesatsene for 2021 er

  • 3 promille på boliger og fritidsboliger.
  • 1 promille for ubebygde tomter.
  • 5,9 promille for alle andre eiendommer.

Egen temaside for eiendomsskatt

Flere detaljer finner du på vår temaside for eiendomsskatt.

 

Vann og Avløp

Priser ligger i gebyrregulativet på nettsiden for avdelingen vann og avløp her.

Vann

Fra 2021 settes gebyrene for vann tilbake til nivået som det hadde før 2017. Fra 2017 ble det brukt midler av vannfondet for å dekke utgiftene, noe som resulterte i lavere priser for befolkningen disse årene. Vannfondet er nå disponert og ut fra det må vanngebyret settes opp igjen.

Avløp

I 2021 endres ikke gebyrene for avløp i forhold til 2020.

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret er nå

  • 3.400 kroner for boliger.
  • 1.700 kroner for hytter/fritidsboliger.
  • 3.000 kroner for septiktanktømming for standard tank

Det er Dalane Miljøverk AS som fakturerer, og alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

 

Forfall

Vi fakturerer eiendomsskatt samt gebyr for vann og avløp 3 ganger. For 2021 er forfallsdatoene

Termin For periode Forfall
1.termin 1. januar - 30. april Forfall 20. mars
2.termin 1. mai - 31. august Forfall 20. juni
3.termin 1. september - 31. desember Forfall 20. oktober

Eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrer faktureres på alle terminer, mens oppgjør vannmålere kun skjer 1. termin. Feiegebyr faktureres også kun i 1. termin.

 

Hva gebyrene blir brukt til

Feier, vann- og avløpsområdet er selvkostområder. Dette betyr at det er brukerne – og inntekt fra brukerne - som dekker utgiftene ved tjenestene. Inntektene er hovedsakelig knyttet opp mot gebyr i forbindelse med bruk og tilknytningsgebyr.

 

Endring i kommunale gebyr

Tabellen nedenfor viser endringer for kommunale avgifter de siste årene.

Endring 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vann - - - -60% - - +20% +110%
Avløp - - - -40% - +70% +10% -
Feier +10% - +10% - +15% +20% - -

 

Fortsatt spørsmål?

Veiledningstorget veileder innbyggere, næringsliv og ansatte i våre tjenester og bidrar til at du kommer i kontakt med rette personene hos oss. Vi er lokalisert i Lerviksgården i 2.etasje. Kontakt veiledningstorget.