Mellom ferjeterminalen og Torjusen var det tidligere 4 grunner som nå har blitt tatt bort. Videre har en tatt bort 2000 kubikk masse og stein for å få en dypere bunn. Bassengets dybde vil så bli mellom ni og ti meter. Dette betyr at Egersund havn, foruten å være ei god naturlig havn innenfor Eigerøy, nå også får bedre dybde og dermed også kan ta imot større og dypere båter.

Planene er så å foreta dybdemålinger som vil bli lagt inn på offisielle kart. Konkurransekraften vil øke og lasteskip blir stadig større og større.

Det første synlige beviset hvor en vil kunne se at en har ei god og konkurransedyktig havn, er vindmøllene som kommer i januar. Til dette formålet har en leid ut på Kaupanes fra årsskiftet og fram til over sommeren.

mudring-ytre-havn-2016-2.jpg

mudring-ytre-havn-2016-3.jpg