Tilbudet rettet mot personer som ikke deltar i eller som er pensjonert fra vernet bedrift.

Vi tar utgangspunkt i positiv atferdsstøtte som verdigrunnlag og rammeverk. Alle brukere har egne timeplaner tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Vi er opptatt av å utnytte brukerens ressurser, legge til rette for aktivisering og sansestimulering.

Sansestimuleringen tar utgangspunkt i prinsipper rundt Snoezelen. Snoezelen gir mulighet til  sanselige opplevelser og aktiviteter, hvor alle kroppens sanser kan bli stimulert. Lysgården Aktivitetssenter har i dag flere sanserom til stor nytte og glede for brukerne.

Lysgården aktivitetssenter gir tilbud til brukere på dag og kveldstid. Gjennom ett mangfold av aktiviteter gir vi mulighet til å en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Aktivitetstilbud dagtid

 • Sanserom
 • Terapiridning
 • Bassengtrening i varmtvannsbasseng
 • Trimgruppe
 • Matlagning
 • Hobbyverksted
 • Tur
 • Musikkterapi
 • Friluftsliv

Kveldsaktiviteter

 • Mandager: 19:30 - 20:30 Boccia i Slettebø gymsal. 
 • Tirsdager: 18:30 - 20:00 Gladdanserne i kafeén på Lundeåne Bo og service senter. 
 • Onsdager: 16:30 - 18:00 Happy players kulturskolen, opptak, samarbeid med kulturskolen. 
 • Torsdager: 17:00 - 19:00 Okka klubb på Easy. Diskotek.