I forbindelse med at salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes for perioden 2012 - 2016 skal Eigersund kommune også revidere de alkoholpolitiske retningslinjer for kommunen.

I forslaget til retningslinjer som er utarbeidet er det foreslått bl.a. innføring av prikkbelastningssystem og alkoholfrie soner. Rådmannen har i forslag til ny retningslinje, pkt. E) Alkoholfrie soner valgt å presentere to alternativer over områder/plasser som skal være alkoholfrie og ønsker tilbakemelding på disse før rådmannen fremmer saken til politisk behandling i juni.

Forslaget til alkoholpolitiske retningslinjer er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, på rådhuset 4 etg. og på hovedbiblioteket i Egersund frem til 18.05.2012.

Uttalelser/merknader rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 18.05.12. Da saken skal behandles politisk i juni, ber vi om at høringsfristen overholdes. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter