Det er Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) som regulerer salg av alkohol. Regjeringen fremmet etter en høring der høringsnotatet inneholdt forslag om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Det ble videre foreslått å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning.

Dette ble vedtatt gjennom Lov om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk).

Eigersund kommune har lagt til grunn at de alkoholpolitiske retningslinjene rutinemessig skal revideres i starten på neste kommunestyreperiode, våren 2016, og at eventuelle endringer ville bli behandlet gjennom den prosessen.

Vinmonopolet rettet torsdag 13. august 2015 en forespørsel til kommunen om dette. Henvendelsen kom imidlertid så sent at det ikke var mulig å fremme en sak til kommunestyret før valget. Det hadde kanskje vært mulig å fremme en sak til formannskapets møte 26. august, men utsendelsefristen for saksdokumentene til dette møtet var mandag 17. august. Det ville dermed ha blitt vanskelig å få til en forsvarlig saksbehandling og saken måtte da eventuelt også ha blitt behandlet i formannskapet som en hastesak etter kommunelovens § 13 der formannskapet "opptrer" som kommunestyret. Det ble ikke vurdert som aktuelt å behandle denne saken på disse premissene.

De alkoholpolitiske retningslinjenes punkt C punkt 6 regulerer også salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.

Det er ingen bevillingshavere som har søkt om og/eller bedt om endringer av de alkoholpolitiske retningslinjenes punkt C 6. Bevillingshavere har for øvrig i inneværende periode, mai 2014, bedt kommunen om å endre de alkoholpolitiske retningslinjene i forhold til skjenketider, noe kommunen avslo og henviste til revisjon av de alkolpolitiske retningslinjene.