Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt. Oppdaterte reiseråd finnes på FHI’s hjemmeside.

Reiser til «grønne land og regioner" utenom Norge

Helsepersonell og andre ansatte med pasient/bruker-nært arbeid som reiser til «grønne land og regioner» utenom Norge, skal testes etter hjemkost og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere, iht. lokal rutine. De bør også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer.

Ansatte som omfattes av målgruppen beskrevet over, skal informere arbeidsgiver ved nærmeste leder før de skal gjeninntre i jobben, slik at de kan bli testet.

Helsepersonell og andre ansatte med pasient/bruker-nært arbeid som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land/"grønne land og regioner" utenfor Norge, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Ansatte bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.

Bestemmelsene over gjelder også for andre ansatte i kommunen som arbeider ved en helseinstitusjon eller er i kontakt med tjenestemottakere i helse og omsorg, eksempelvis driftsoperatører, renholdere og ansatte ved enkelte avdelinger i skole og barnehage.

Endring av reiseråd – overgang fra "grønn" til "rød" sone

Om reisemålet underveis i ansattes ferie skulle endres fra «grønt» til «rødt» kan arbeidstaker ha rett til sykepenger dersom den ansatte må i karantene.

Dersom ansatte velger å reise til et land der det på forhånd er kjent at landet vil endres fra «grønn» til «rød» vil arbeidsgiver kunne bestride egenmelding/sykemelding i karantenetiden. Det samme gjelder hvis man har hatt mulighet til å kunne reise hjem, men ikke har valgt å benytte denne muligheten. 

Arbeidsgiver kan bestride sykemelding, etter dialog med arbeidstaker, ved å oversende begrunnelse til NAV. 

Ansatte som velger å reise til «røde land eller regioner», har ikke krav på sykepenger i karantenetiden.

Dokumenter