Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt. Oppdaterte reiseråd finnes på FHI’s hjemmeside.

Reiser til «grønne land og regioner" utenom Norden

Helsepersonell og andre ansatte med pasient/bruker-nært arbeid som reiser til «grønne land og regioner» utenom Norden, skal testes etter hjemkost og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere, i hht. lokal rutine. De bør også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer.

Ansatte som omfattes av målgruppen beskrevet over, skal informere arbeidsgiver ved nærmeste leder før de skal gjeninntre i jobben, slik at de kan bli testet.

Helsepersonell og andre ansatte med pasient/bruker-nært arbeid som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land/"grønne land og regioner" utenfor Norden, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Ansatte bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.

Bestemmelsene over gjelder også for andre ansatte i kommunen som arbeider ved en helseinstitusjon eller er i kontakt med tjenestemottakere i helse og omsorg, eksempelvis driftsoperatører, renholdere og ansatte ved enkelte avdelinger i skole og barnehage.

Endring av reiseråd – overgang fra "grønn" til "rød" sone

Om reisemålet underveis i ansattes ferie skulle endres fra «grønt» til «rødt» kan arbeidstaker ha rett til sykepenger dersom den ansatte må i karantene.

Dersom ansatte velger å reise til et land der det på forhånd er kjent at landet vil endres fra «grønn» til «rød» vil arbeidsgiver kunne bestride egenmelding/sykemelding i karantenetiden. Det samme gjelder hvis man har hatt mulighet til å kunne reise hjem, men ikke har valgt å benytte denne muligheten. 

Arbeidsgiver kan bestride sykemelding, etter dialog med arbeidstaker, ved å oversende begrunnelse til NAV. 

Ansatte som velger å reise til «røde land eller regioner», har ikke krav på sykepenger i karantenetiden.

Dokumenter