Alle skjenkestedene i kommune får nå tilbud om kurs i ansvarlig vertskap for sine ansatte. Ansvarlig vertskap er et kurs tilpasset de som jobber på og/eller driver et skjenkested. Kurset skal gi en innføring i sentrale tema i alkoholloven og tilhørende regelverk, med fokus på praktiske problemstillinger. Det legges opp til dialog underveis i programmet. Kurset passer for ansatte på alle typer skjenkesteder, alt fra restauranter til puber. 

Kurset gjennomføres på ettermiddag, og lokasjon kommer når vi ser hvor mange påmeldte vi blir. 

Spørsmål om kurset kan sendes på e-post til Eigersund kommune på epost: veiledningstorget@eigersund.kommune.no

Påmelding innen 16.08.

Program kurs Ansvarlig Vertskap: 

 • Registrering og velkommen
 • Hva er ansvarlig vertskap?
 • Alkoholens egenskaper og virkninger på kroppen
 • Alkoholregelverket
 • Kategorier av alkohol
 • Grader av alkoholpåvirkning, konsekvenser
 • Aldersgrenser, skjenketider
 • Ansvar, bistand, forsvarlighet
 • Kommunale retningslinjer, internkontroll og prikktildelingssystemet
 • Alkoholreklame
 • Skjenkekontrollen 
 • Prøve/eksamen ansvarlig vertskap. Bestått kurs gir diplom. 

 

De vil bli servert enkel mat og drikke under kurset