Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare (i tabellen fremkommer høyeste analyseresultat uavhengig bakterie).

Bading etter regn

På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før etter ett døgn etter regn.

Fargekoder

 • FARGE-gronn.jpg  Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
 • Gul Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
 • Rød Rød = ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)

Badevannsprøver

Første vannbasseng

 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml

Tveida

 • FARGE-gronn.jpg  14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  16. august 2021 - 10 cfu/100 ml

Langevann

 • FARGE-gronn.jpg  14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Hålå

 • FARGE-gronn.jpg  14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Grautgramsen

 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Gådå

 • FARGE-gronn.jpg 9. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 80 cfu/100 ml

Eieåne

 • FARGE-gronn.jpg  9. juni 2021 - 60 cfu/100 ml
 • Gul 14. juni 2021 - 110 cfu/100 ml
 • Gul 28. juni 2021 - 190 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 160 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - 70 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 240 cfu/100 ml

Hellviksvatnet

 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 20 cfu/100 ml

Lundeåne (Elverhøy)

 • Gul 9. juni 2021 - 250 cfu/100 ml
 • Gul 14. juni 2021 - 650 cfu/100 ml
 • Gul 28. juni 2021 - 310 cfu/100 ml
 • Rød 5. juli 2021 - 1400 cfu/100 ml
 • Gul 7. juli 2021 - 220 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 170 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 26. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
 • Gul 2. august 2021 - 100 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 190 cfu/100 ml

Lundeåne (Granholmen Bro)

 • FARGE-gronn.jpg  9. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  14. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
 • Gul 28. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 5. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 7. juli 2021 - 80 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 120 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  19. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  26. juli 2021 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  2. august 2021 - 10 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 120 cfu/100 ml

Lundeåne (Badeplass ved Spar)

 • FARGE-gronn.jpg 9. juni 2021 - 70 cfu/100 ml
 • Gul 14. juni 2021 - 270 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  5. juli 2021 - 60 cfu/100 ml
 • Gul 7. juli 2021 - 100 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 240 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  19. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  26. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  2. august 2021 - 20 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 140 cfu/100 ml