Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og vanskeligheter i skolesituasjonen. Dersom vi går tidlig inn og hjelper barna og familiene er det mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer.

Det er ikke slik at alle barn som har det vanskelig viser tydelige tegn på dette. Noen gir uttrykk for mistilpasning gjennom utagerende adferd eller tilbaketrekning og depresjon. Andre fremstår som velfungerende, eller til og med som ekstra ressurssterke og tilpasningsdyktige.  Kursrekken gir opplæring i hvordan man på et tidlig tidspunkt kan oppdage barns som vokser opp i familier med belastende rusmiddelbruk, og hvordan man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan gjøre noe for å hjelpe barna.

KoRus Vest har ansvar for gjennomføring av kursrekken, Eigersund kommune har ansvar for implementering av programmet og har nedsatt en ressursgruppe med sikte på dette.

Kurset holdes i Egersund kulturhus

Dag 1: 8, mars

 • 08:30 Registrering/kaffe
 • 09:00 Velkommen. Om programmet og presentasjon av kommunenes ressursgruppe
 • 09:45 Hvilke konsekvenser får det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblematikk? Brukerperspektivet ved Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied.
 • 10:15 Hva sier forskning og hvilken kunnskap har vi om hvordan rus påvirker omsorgskompetanse og familiesamspill. Konsekvenser for barn å vokse opp i familier med rusproblematikk
 • 12:00 Lunsj
 • 13:00 Konsekvenser for barn å vokse opp i familier med rusproblematikk
 • 13:45 Pause
 • 14:00 Hvordan er det for barn å vokse opp i en familie med vold og hva trenger de? v/Randi Mossefinn.

Dag 2: 19.februar

 • 09:00 God morgen. Innledning
 • 09:15 Den utfordrende taushetsplikten. Taushetsplikt for deg som arbeider med barn - begrensninger og muligheter v/Kurt O Bjørnnes
 • 11:30 Lunsj
 • 12:30 Kurt Bjørnnes fortsetter…
 • 14:45 Avslutning

 

Kontakt

Spørsmål om programmet kan rettes til Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy.

Program

Last ned programmet her.

Påmelding

Bruks skjemaet under for å melde deg på. Fristen er 20. februar.