Film laget av Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved Oslo. Forklart av FORMI. Universitetssykehus i samarbeid med Landsforeningen for Kvinner med Bekkensmerter.