Tina Tørner og hundetyvene

Hør historien som podcast her.

Dere voksne husker sikkert  Barnetimeboka, som hadde sin oppstart i 1953. Nå vil vi gjøre noe tilsvarende, med lokal vri. Ingvar Hovland har skrevet oppstartskapittelet, og om få dager kan hele familien lytte til den spennende starten på boka på en egen podkast.

Og så er det opp til dere unge forfattere og illustratører der ute….. Fortsettelsen på boka bestemmes ut fra nye kapitler som dere sender inn.

Bokas målgruppe er barn mellom 7 og 12 år, og forfatterne tenker vi at i hovedsak tilhører ungdomstrinnet og videregående skoler, men yngre skrivespirer kan selvfølgelig også delta.

Alle som ønsker det,spesielt yngre barn, kan bidra med illustrasjoner, etter hvert som kapitlene publiseres.

Innsendte bidrag behandles av en redaksjon, som velger ut fortsettelsen på boka, og som også kan slå sammen to bidrag eller gjøre mindre nødvendige endringer for å sikre god framdrift i historien.

Det er ingen krav til lengde på kapitlene. Nye ferdig redigerte kapitler publiseres i podkasten hver 14. dag, og skrivestafetten varer fram til sommerferien.

Til slutt vil vi se på muligheten til å trykke opp ei forektige bok!

Send inn bidrag

Bidrag, både tekst og illustrasjon skal sendes til  inghild.vanglo@eigersund.kommune.no. Spørsmål kan også rettes til henne på mail eller telefon: 47452073

Last ned første kapittel

Her kan dere alle lese første kapittel, og så er det bare å la seg inspirere.