Tidspunkt og sted

Vielsene vil foregå i paviljongen på kulturskolen annen hver fredag fra 12:00 til 15:00 og en lørdag i måneden fra 11:00 til 16:00. Se kalender nedenfor.

Vielser må bestilles senest to uker i forkant. Dersom andre dager, tid eller annet sted for seremonien ønskes, må dette skje etter nærmere avtale.

Betaling

Vielser i paviljongen på kulturskolen er gratis på fredager mellom 12:00 og 15:00, og eventuelle andre dager i kontortid, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Eigersund.

For andre uten bostedsadresse i Eigersund koster det kr. 1000,- å bli viet. Ønsker du å gifte deg på en lørdag, eller utenfor ordinært vielseslokale, tilkommer eventuelle reiseutgifter og reisetid uansett bostedsadresse. 

Erklæringer og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Lenke til oversikt over skjema.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Eigersund kommune, postboks 580, eller borgerlig.vielse@eigersund.kommune.no, senest to uker før vielsen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Før seremonien

Brudepar og vitner må møte på avtalt sted 10 minutter før avtalt tid før vielsen. Det skal være to vitner til stede under seremonien.

Brudeparet og vitner må fremvise gyldig legitimasjon med bilde før vielsen.

Under seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner brudepar, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Hvis brudeparet ønsker å utveksle ringer, må det  gis beskjed om på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd. Kostnader betales av brudepar.

Etter seremonien

Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. Dere vil få melding via Altinn når denne er registrert og klar for å kunne hentes ut digitalt.

Frammøte

Her er oppsatte datoer. Andre datoer må avtales

1. halvår 2021

15.01, 16.01, 29.01,12.02, 13.02, 26.02, 12.03, 13.03, 26.03, 09.04, 10.04, 23.04, 07.05, 08.05, 21.05, 28.05, 29.05, 11.06, 12,06, 25.06, 26.06

2. halvår 2021

06.08, 13.08, 14.08, 27.08, 03.09, 17.09, 18.09, 08.10, 09.10, 22.10, 12.11, 13.11, 26.11, 10.12, 11.12, 17.12.

Bestillingsskjema

Vi har satt opp et skjema for å samle inn den informasjonen som vi trenger i forkant. Søknad borgerlig vielse.

Språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv skaffe tolk.

Kontakt

Ta kontakt med Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00, eller e-post borgerlig.vielse@eigersund.kommune.no om dere har spørsmål.