Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byantikvar

Strandgata I Egersund sentrumByggesakskontoret tilbyr kulturminnefaglig veiledning. Byantikvarens oppgave er å sette fokus på kulturminner og miljøer i kommunen. Videre kan vi tilby råd om behandling av eldre eller særpregede bygninger og anlegg ved istandsetting, tilbakeføring og endring eller planer om rivning. I dag er Egersund en av Norges best bevarte trehusbyer. Store deler av byens sentrale områder er regulert til spesialområde bevaring.

Denne tjenesten er spesielt aktuell for deg som ønsker å utføre tiltak innenfor den verneverdig bebyggelsen i sentrum. Det gis også informasjon om ulike tilskuddsordninger til kulturverntiltak. Befaring og møter kan avtales direkte med byantikvar.

Sentrum natt

Riksantikvarens bystrategi

Riksantikvaren lanserte i 2017 sin nye bystrategi, som blant annet ønsker mer tilpasning og mindre kontrast ved nybygging og endringer på hus i historiske byområder. Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer bør forvaltes og utvikles.

Kulturminneplan

Temaplan for kulturminner 2021-2025

Kulturminneplanen er en temaplan hvor det legges strategi og føringer for kulturminnene og kulturminneforvaltningen i kommunen frem mot 2025. Frist for å komme med innspill til planen er tirsdag 22. desember 2020.

Okka farger

Fargeveileder i digitalt format

Farger på skjerm og på papir blir ikke det samme som å se dem i virkeligheten. Kom og opplev Egersundsfargene, okka farger, i større format på fargeutstillingen i Fayancemuseet. Sett sammen ulike fargekombinasjoner med ferdigmalte fargeprøver.

Trehus i Strandgata

Maling av eldre trehus

I Eigersund kommune har vi en trehusbebyggelse som forutsetter godt og jevnt vedlikehold. For at bebyggelsen og håndverket skal holdes i hevd, så er det lurt på benytte de tradisjonelle metodene.

trehus i Egersund

Trehusbyen Egersund

I dag fremstår Egersund by med en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Langs "Strånnæ" og inn i sentrum av byen er den gamle trehusbebyggelsen som ble satt opp etter brannen i 1843 intakt.

Gammelt hus

Tilskudd fra Kulturminnefondet

Hos Kulturminnefondet.no finner du oversikt over statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Du finner også en oversikt over private stiftelser og fond.

Byantikvar

Besøksadresse

Nytorget 9, 4370 Egersund - Lerviksgården

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Tina Tønnessen

Telefon 928 55 699