Miljøutvalget vil på bakgrunn av dette invitere til et åpent møte

onsdag den 3.november 2004 i Kulturhusets store sal

kl. 19:00.

Sigmund Lagård

Leder miljøutvalget