Ha lav terskel for selvtesting om en har eller får symptomer innen ti dager. Merk at testen er dårlig om en ikke har symptomer. Mer om symptomer hos FHI her. Alle har fått egen melding om dette i app-meldingssystemet.

Positiv selvtest?      

Hvis selvtesten er positiv, meld fra til smittesporingsteamet for veiledning og oppfølging på telefon 404 03 142 mellom 8:00 og 21:00. Bestill samtidig PCR-test på eget skjema her. Det er også viktig å holde seg hjemme inntil situasjonen er avklart. Dette vil smittesporingsteamet gi god informasjon om.

Hurtigtester        

Hurtigtest kan kjøpes på apotek og butikker. Kan også hentes på kommunens veiledningstorg.