Dalane friluftsråd - Eigersund kommune

Dalane friluftsråd

print.png email  .png

Bilde fra Dalane friluftsråd sine hjemmesider

Dalane friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal som utgjør Dalaneregionen. Dalane ligger helt sør i Rogaland fylke og har ca 22.300 innbyggere. I samarbeid med medlemskommunene, fylkeskommunale og statlige organ arbeider friluftsrådet aktivt for å skape større aktivitet og interesse for friluftsliv i regionen.

For mer informasjon se hjemmesidene til Dalane friluftsråd.


hus.png kontakt oss

Kontaktinformasjon

Postadresse

Postboks 379, 4379 Egersund

Besøksadresse

Kiss og Leiv Tveits vei 11, Slettebø