Dalane Miljøverk IKS

print.png email  .png

Dalane interkommunale miljøverk sitt anlegg på Svåheia

DIM (Dalane Miljøverk IKS) har ansvar for henting av husholdningsavfall fra hustander i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim.

Januar 2001 ble det innført et nytt innsamlingssystem for husholdningsavfall for husstander i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim. Det var den da nystartet organisasjonen Dalane Miljøverk IKS som gjennomførte disse ordningene. Fra den dagen ble nesten all form for avfall satt i system i disse kommunene.

Relatert lenke


hus.png Kontakt DIM

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 49 90
  • Fax: 51 46 49 99
  • E-post

Kontoradresse

Sokndalsveien 1165, Eigersund

Postadresse

Dalane Miljøverk IKS
Sokndalsveien 1165
4372 Egersund

kommunevaapen.png Åpningstider
Mandag – torsdag 08:00 – 14:30
Fredag 08:00 – 13:00