Kort tid etter stiftelsen overtok selskapet Bilstadholmen som under navnet Elverhøy i mange år var byens viktigste sted for friluftsarrangement.

Siden den tid har selskapet kjøpt / fått mange områder og eier i dag store deler av Vannbassengene, Rosshagen-Sundsodden, Horveheia, Åseheia og de tidligere gårdene på Grødem. Totalt eier selskapet mer enn 6000 mål. Eiendommene er beplantet med skog og det er fra 1930årene opparbeidet turstier i alle de forskjellige områdene. I vannbassengene har Eigersund kommune anlagt lysløyper.

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer og har ca 230 medlemmer. Disse en enten passive som støtter det arbeidet som selskapet gjør, eller aktive som er med på å ta vare på de eiendommer selskapet har. Du må gjerne bli med på laget!

Den kraftige veksten i skog i området gjør at selskapet formålsparagraf nå er forandret til å pleie skogen å legge forholdene til rette for at befolkningen i distriktet skal ha fine tur og friluftsområder.

Kontaktinformasjon

Egil Ueland
Rundevollsvn. 96
4370 Egersund
Mobil: 995 10 805

Nettside

Estre.no