Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigerøy fyr og Midbrødøya

print.png email  .png

Eigerøy fyr i påskesol

Det særegne og vakre kyst- og kulturlandskapet på Midbrødøya står i en særstilling i fylkessammenheng. Beskyttet av en lav front av opprevne og bølgeskurte klipper i sør og vest, ligger et intimt landskap satt sammen av små teiger med innmark, myr, skog og lynghei klemt inn mellom snaue bergknauser.

Den store sjøbua og fyrvokterboligen kan leies til dagsarrangement eller overnatting.

Den treløse og svært kuperte øya er skjøtet som beitemark i utallige generasjoner. De mange eiendommene på Midbrødøya hører inn under bruk på Nordre Eigerøya og splitter øya i rette linjer på tvers av lengderetningen, noe som også er forklaringen til alle grindene på vegen.

Helt ute på de ytterste klippene ligger Eigerøy fyr. Fyret har holdt stand mot vær og vind i over 150 år og lost båttrafikken trygt forbi en ugjestmild kyststrekning. I 2005 kjøpte Eigersund kommune Eigerøy fyrstasjon (unntatt fyrtårnet) av Kystverket. Formålet er at dette unike området skal utvikles for å komme allmennheten til gode. Turen til Eigerøy fyrstasjon går i starten på grusveg (1,7 km) og går over til merket sti (0,7 km) det siste stykket. Spaserturen tar mellom 40-50 minutt hver veg i vanlig turtempo. I den minste sjøbua ved fyrkaien er det satt opp en åpen plakatutstilling om fyr i Rogaland.

Før du legger ut på tur …

Positive grunneiere har gjort det mulig for turfolk å komme ut til Eigerøy fyrstasjon til fots. Jordbruks-/turvegen ble anlagt i 1996 og er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne av Midbrødøya og Eigersund kommune. Uten denne atkomstmuligheten ville fyrområdet kun vært tilgjenglig med båt.

Forutsetningen for allmennhetens bruk av vegen, er at det ikke skal være tillatt å ta med hund i perioden 15. mars til 15. oktober. Denne restriksjonen er innført for å ivareta hensynet til beitedyrene i dette røffe klippelandskapet.

Vi ber deg som bruker av turvegen om å vise hensyn til jordbruksdriften, slik at dette flotte turtilbudet ikke oppleves som en ekstrabelastning for grunneierne. Vi minner samtidig om at ferdsel over innmark selvfølgelig skal foregå på turveg eller merket sti. Ellers på øya gjelder friluftslovens bestemmelser.

Eigerøy fyrstasjon

Eigerøy fyr fra sjøenFyrkommisjonen av 1824 hadde på et tidspunkt tanker om at en fyrstasjon skulle bygges på Eigerøya i perioden 1842-1845. Denne var planlagt som en tømret bygning med 2 karnapper som hver skulle ha sin fyrlampe og reflektor. På grunn av uenighet om hvorvidt det var behov for et fyr på Jæren, ble byggeplanen "lagt på is". De ble igjen tatt opp til diskusjon av fyrkommisjonen av 1852, og denne gang ble det enighet om at fyrstasjonen skulle bygges her på Eigerøya. Konstruksjonsplanene ble imidlertid endret og resultatet ble Norges første fyrtårn i støpejern.

Arbeidet startet opp i 1853 og det stod ferdig allerede i 1854. Byggeperioden ble kort fordi fyret ble levert i seksjoner og montert direkte på byggeplassen. Modulene ble levert av Bærmums verk og Horten mekaniske verksted. På det meste var 75 arbeidere i jobb her ute. Lyktehuset ble levert av Nes Jernverk, og et 1. ordens fyrapparat ble innkjøpt fra Lepaute i Paris. Det ble også bygget fyrvokterbolig, uthus, naust og landingsbrygge.

Egerøy fyr ble tent den 16. november 1854. I 1897 ble det kjøpt et nytt lysblink fyrapparat som avløste det gamle. I 1932 ble fyret tilkoplet elektrisitet. Samtidig ble det installert en 1934 diafon tåkesignal. I denne anledning ble det bygget et nytt maskinhus i jernbetong ved foten av tårnet, slik at det ble plass til motorer og kompressorer. Fyret ble automatisert og avfolket i 1989. Før denne tid hadde det vært flere ulike betjeningsordninger. I 1998 ble fyrstasjonen fredet etter kulturminneloven. Fredningen omfatter bygninger, veger og et område rundt yrstasjonen.

Eigerøy fuglestasjon

Fugl ved Eigerøy fyrEigerøy fuglestasjon ble etablert ved Eigerøy fyr i 1991. Initiativet ble tatt av Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag, som i dag disponerer fyrstasjonens hobbyhus til formålet. Stasjonen registrerer alt som blir sett av fugl på hele Midtbrødøya året rundt. Årsrapportene blir publisert i NOF avd. Rogalands tidsskrift ”Falco”. Det viktigste satsningsområdet er registrering av direkte trekkende fugl i periodene

mars – mai og august – oktober. Fugler som havsule, lommer, andefugler, alkefugler, joer, måker og vadefugler passerer ofte nær land her. Stasjonen driver også ringmerking med fangstnett for småfugl, så sant bemanning og vær ligger til rette for dette. Det har vært satset spesielt på merking av havsvale – en liten stormfugl som bare nærmer seg land om natten. Fuglene fanges ved å spille lyd utover mot sjøen i mørke augustnetter. Eksempler på nasjonalt sjeldne fuglearter registrert ved stasjonen: silkehegre, rustand, rovterne, viersanger, stripesanger, eikesanger, rødtoppfuglekonge og dvergfluesnapper.

Mer info på fugler.net/nofrog/dll

Kart over Eigerøy fyr

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
439Kb   2010-06-24