Eigersund næring og havn

print.png email  .png

Eigersund havnevesen, utsikt over havna

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling både til bolig og næring. Foretaket skal arbeide for å bidra til boligbygging innenfor alle deler av kommunen. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.

For mer informasjon se hjemmesiden til Eigersund næring og havn.


hus.png kontakt oss

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 32 80

Postadresse

Postboks 117
4379 Egersund

Besøksadresse

Strandgaten 2, Egersund