Vi har mange aktiviteter i løpet av året, deltar på konkurranse i KM i Stavanger konserthus, vi drar på turer, enten i Norge eller utenlands. Vi spiller selvfølgelig 17 mai og har også spilling i julebyen.

Korpset satser på aspirantopplæring, og samarbeider tett med musikkskolen om dette. Vi trenger stadig nye aspiranter , og kunne du tenke deg å være med så er du hjertelig velkommen.

Vi øver pr i dag på Lagård ungdomsskole, hver onsdag fra klokken 18.00 – 20.00.

Dirigent

Tore Skogen

Kontaktperson

Ove Tunheim
Telefon: 995 29 820
Mail: