Som en innledning på møtet fortalte Sunniva Vanglo og Christiane Bowitz om hvilke oppgaver som følger med å delta i ungdommens fylkesting og Ungdommens Fylkesutvalg. Begge har jobbet aktivt her det siste året.

Ungdommens fylkesting er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder deres egen hverdag. Den innvalgte vil nå aktivt være med å behandle saker som skal sendes videre til politisk behandling i fylkesutvalg og fylkesting.

Deltakere på møtet

Fem kandidater stilte til valg, og da stemmene var talt opp ble Trym Talgø Olsen fast representant, mens Christiane Bowitz og Tahir Zikrulla ble første og andre vararepresentant. Trym går i første klasse for media og kommunikasjon på Bryne videregående skole, mens han på fritiden blant annet er aktiv i #ånnfliik.