Organet skal gi råd til fylkeskommunen, og kan både uttale seg i saker som gjelder ungdom og ta opp saker på eget initiativ. Eksempel på områder som fylkeskommunen arbeider med er bla mijløvern, videregående opplæring og transport. Ungdommens Fylkesting vil avholde møte to ganger i året, ett på høsten og ett på våren. Det vil bli gitt opplæring i forkant.

Eigersund kommune skal nå oppnevne 1 medlem og 2 varamedlemmer til Ungdommens Fylkesting.  Valget vil skje i et felles elevrådsmøte for ungdomsskolene og Dalane videregående skole 11. september.

Hvem er vi på utkikk etter?

  • Du er mellom 15 og 20 år gammel
  • Du er samfunnsengasjert
  • Du ønsker å være en god  ambassadører for alle unge i kommunen

Ta kontakt

Litt nysgjerrig, eller alt skråsikker på at dette er noe for deg? Ta kontakt med oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy på e-post eller mobil 454 46 155 for en prat innen 7. september!.