Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Medlemmer

 • Leder: Svenn Manum
 • Nestleder: Kristina Aamodt Fjelde

Politisk oppnevnte

 • Anna Nodland (AP)
 • Olga Østerbø (FRP)
 • Elisabeth Støylen (H - Vara)
 • Kenneth Pedersen (KRF - Vara)

Seniorrepresentanter

 • Judith Sæstad Pedersen
 • Svenn Manum
 • Inge Nilson (Vara)
 • Inger Synnøve K. Karlsen (Vara)
 • Arild Stein Thorsen (Vara)

Representanter ‐ brukere med nedsatt funksjonsevne

 • Kristina Aamodt Fjelde
 • Joakim R. Ramsland
 • Edmund Iversen (Vara)
 • Mette Wersland (Vara)
 • Arne Nodland (Vara)

Representanter ‐ flyktninger og innvandere

 • Bujar Shehi
 • Veli Akalp
 • Mohammed Jamil Yasin (Vara)

Mestringsenheten ansvarsområde

 • Jonny Farkas
 • Arild Johnsen

Felles brukerutvalg i Eigersund

Felles brukerutvalg har 9 medlemmer. 3 medlemmer velges fra pensjonistforeningene, 2 medlemmer fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og 2 medlemmer fra flykninger/innvandrere. 2 av medlemmene er politikere.

En har møter i forkant av møtene til levekårsutvalget, planteknisk utvalg og formannskapet. Møtene avholdes i formannskapssalen på Rådhuset. Alle kan ta kontakt med medlemmene i utvalget om saker som de ønsker utvalget skal ta opp.