Brannsjefen i kommunene Eigersund og Bjerkreim minner om at det ikke er tillatt å sende opp raketter, avbrenne større mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler og lignende i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet.

Dette er lovregulert ved Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, § 2-9 og Forskrift om politivedtekt, kap. 2, § 5, for de to kommunene. Detaljer finnes på nettstedet: http://www.lovdata.no/

Hygge i sikre omgivelser

For å forebygge uro og personskader vil det, som tidligere, kunne bli kontroll på vei inn til arrangementet for å forhindre at noen har med seg fyrverkeri som ikke er lovlig i sentrum. Fyrverkeri som medbringes til sentrum kan bli beslaglagt av politiet. I forhold til fare for skader er det spesielt viktig at mindreårige ikke har fått tilgang på fyrverkeri.

Forbud innenfor Egersund sentrum

Politi og brannsjef har bestemt at forbudet fortsatt skal opprettholdes nyttårsaften innenfor Egersund sentrum, avgrenset av Lundeåne - Vågen - linje mellom Vågen ved Strandgaten 16 ("Fryseriet") og Hammers gate 23 (gatens endepunkt) - Aarstadgaten - "Fantaræget" - Bowitzbakken - Mosbekk plass - Spinnerigaten til Lundeåne.

Flyvende lanterner frarådes

Oppgjort ild skal i følge brannforebyggende forskrift § 8 -2 ikke forlates før det er fullstendig slukket. Flyvende lanterner er i praksis et bål som sendes opp som man ikke har kontroll over hvor lander eller om hvorvidt er slukket, og representerer derfor en stor brannfare. 

Tillatelse nyttårsaften ellers i kommunene Eigersund og Bjerkreim

Ellers i kommunene Eigersund og Bjerkreim er det tillatt å brenne av fyrverkeri nyttårsaften fra kl. 18.00 til 1. nyttårsdag kl. 02.00 under følgende forutsetninger:

  • Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen.
  • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser, og slik at nedfallende hylser, stenger e.l. fra luftfyrverkeri ikke kan volde skade.
  • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning.
  • Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap.

Sjekk også ut fyrverkerireglene på sikkerhverdag.no

Med ønske om en hyggelig og sikker gjennomføringen av nyttårsfeiringen:

Eigersund brann og redning