Bjerkreim kommune

 • Bjerkreim kommunehus, Vikeså Åpningstid: Mandag – fredag kl. 0800 ‐ 1500. Ved behov kan det avtales forhåndsstemming utenom kontortiden. Kontakt evt. serviceavdelingen.
 • Grendehuset i Ørsdalen Onsdag 6. september kl. 1300 – 1500.

Eigersund kommune

 • Rådhuset 4. etasje Åpningstid: Mandag – fredag kl. 0800 – 1500
 • Eigersund bibliotek, Fabrikkplassen 2 (Amfiet) Mandag stengt. Tirsdag og torsdag kl. 1000 – 1900. Onsdag og fredag kl. 1000 – 1500. Lørdag kl. 1000 – 1400 (Torsdag 10.8.17 stenger biblioteket kl. 18.00).

Lund kommune

 • Rådhuset ekspedisjonen, Moiveien 9 Åpningstid: Mandag – fredag kl. 0800 – 1500. Ved behov kan det avtales forhåndsstemming utenom kontortiden. Kontakt eventuelt resepsjonen.

Sokndal kommune

Rådhuset, Servicekontoret, 2. etg. Åpningstid: Mandag – fredag kl. 0730 – 1500. Utvidet åpningstid 07.09 og 08.09 mellom kl. 1700 – 1800.


Vær tidlig nok ute! Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen tirsdagen etter valgdagen, dvs. innen 12. september kl. 1700. (Nytt ved dette valget.)

Har du mottatt valgkort i posten, vær vennlig å ta dette med når du forhåndsstemmer. I tillegg må du ta med legitimasjon. Forhåndsstemmegivning på helse‐ og omsorgsinstitusjoner kunngjøres med oppslag på hver enkelt institusjon.

Ambulerende stemmemottaking (forhåndsstemming hjemme) (Valglovens § 8‐3, sjette ledd og valgforskr. §24):

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen:

 • Bjerkreim valgstyre 5. september 15:00
 • Sokndal valgstyre 5. september 15:00
 • Eigersund valgstyre 6. september 15:00
 • Lund valgstyre 5. september 15:00

Du behøver ikke ta kontakt hvis du er lagt inn eller bor på institusjon hvor det blir arrangert stemming. Er du i tvil om hvordan skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret på telefon:

 • Bjerkreim valstyre Postboks 17, 4389 Vikeså Tlf. 51 20 11 00
 • Eigersund valgstyre Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51 46 80 00
 • Lund valgstyre Moiveien 9 4460 Moi Tlf. 51 40 47 00
 • Sokndal valgstyre Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane Tlf. 51 47 06 00