Dette er i henhold til vedtak i Planteknisk Utvalg 16.11.20 (PTU-158/20), som sier at det skal jobbes videre mot opprettelse av fredningsområder i Eigersund. I etterkant av møtet har det blitt nedsatt ei arbeidsgruppe som har utarbeidet 3 mulige alternativer til fredningsområder. Arbeidsgruppa foreslår i utgangspunktet at ett av disse 3 forslagene velges ut som fredningsområde for Eigersund kommune.

Etter at høringen er over vil arbeidsgruppa igjen komme sammen og vurdere de innspill som har kommet inn. På bakgrunn av dette vil det bli fremmet en ny sak til politisk behandling, hvor Eigersund kommune må ta endelig stilling til opprettelse av fredningsområde(r) og eventuell plassering.

Høringsdokumentet med mer informasjon, foreslått lovtekst og kart over foreslåtte områder finner du under.

Høringsfrist

Høringsfrist er 28. februar 2022.

Høringsinnspill

Høringsinnspill kan sendes til Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no og Eigersund kommune post@eigersund.kommune.no, eller som vanlig post til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund. Bruk overskriften «Høringsinnspill – fredningsområder for hummer i Eigersund kommune».

Relaterte dokumenter