Endelig behandling skjer i fylkestinget i juni 2016.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, oppfordres til å komme med det til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no.

Frist for innvendinger og fritakssøknad er satt til 3. mai 2016 15:00.

Relaterte dokumenter