Kultur- og oppvekstkontoret kan kontaktes på telefon 51 46 82 43 eller 51 46 82 40.

Søknadsskjema

For å søke plass kan du benytte vår selvbetjeningsportal. Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp eller har spørsmål.