Vannledning på plass

  1. august 2019. Vannledning er ferdig koblet og testet og kommer i bruk denne uken. Asfalt og kantstein på den nye sykkelveien blir ferdigstilt så snart fotballhallen er ferdig med vareleveranser. Den gamle gang- og sykkelveien er i vanlig drift frem til ny vei er klar.

Hovedprosjekt

27. juni 2019. Hovedprosjekt pågår.

Mindre reguleringsendring for idrettsanlegg i Hålå

13. august 2018. Kunngjøring. Det legges dermed til rette for at det kan føres opp en idrettshall nord for nåværende idrettshall, bygges gang- og sykkelveg langs Uførfjellveien fra Eigerøy skole og nordover og etableres parkeringsplass sør for fotballbanene.