Du kan søke via skjemasiden og skjema «søknad om redusert foreldrebetaling».

Ta kontakt med kultur og oppvekst på telefon 476 44 863 eller snakk med din SFO om du trenger mer informasjon. Søknadsfristen er utvidet til 15. september 2022