1. Innsats

Innsatsen for økt samarbeid og økt konkurransekraft innen næringslivet har høy prioritet og videreføres. I 2019 ønsker vi i tillegg å ha fokus på unge bønder med fokus på natur, kultur, mat og foredling.  Sammen med bransjen ønsker vi å arbeide for status som «Vindkraftsentrum i Norges energihovedstad».

2. Vekstbedrifter

Vi ønsker å jobbe med forpliktende samarbeidsavtale mellom utdanning- og næringslivsaktører for å øke kompetansen for alle aldersgrupper. Det er startet et arbeid der vi ønsker å ha systematisk kontakt med ungdommen og studentene for å inkludere dem i arbeidet og jobbe for at flere flytter hjem og etablerer seg med familie i Eigersund. Dette inkluderer også bevissthet om utdanningsvalg og jobb-mulighetene som finnes i Eigersund. Samarbeid med skolene er viktig. Ungt Entreprenørskap er et satsingsfelt i samarbeid med skolene i Eigersund..

Vi ønsker å engasjere til økt samhandling mellom private og offentlige aktører, det vil si konseptutvikling innen flere områder for å bli en mer attraktiv by.

3. Attraktive Eigersund

Vi ønsker å ha fokus på omdømmebygging og bidra til at merkevaren «Egersund» blir sterkere. Dette er et prioritert satsingsområde innen innsatsområdet «bærekraftig by». Det er satt et mål om fulle butikklokaler og utvikling av nye produkter. Reiseliv, opplevelsessenter og kystpilgrimsleia er noen av produktene som en ønsker å ha fokus på.

Omstillingsarbeidet må kommuniseres bedre ut og dette vil vi jobbe systematisk med i 2019.

Næringsaktiv kommune skal kartlegge hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer og identifiserer de viktigste forbedringspunktene. Prosjektet starter tidlig i 2019.

Relaterte dokumenter