Handlingsplanen er omstillingsstyret sitt verktøy for å prioritere, sette mål og definere ressursbruken. Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak.

Omstillingsorganisasjonen utarbeider årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret i Eigersund. Denne handlingsplanen gjelder for 2020. Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med visjon og verdigrunnlag, og sørge for at igangsatte prosjekter ivaretar disse.

Relaterte dokumenter

Handlingsplan Eigersund 2020 omstillingskommunen.pdf