Mor eller partner ringer eller sender sms til Jordmor etter fødselen. Dersom en ikke får svar hos jordmor, kontakt helsestasjonen.

Der opplyser en om fødselsdatoen til barnet og navnet på moren. Vi oppfordrer partneren til å være  med på samtalen.

Jordmor snakker om opplevelser ved fødselen og barseltiden på sykehuset. En tar utgangspunkt i foreldrene sine behov.

Aktuelle tema

Mor- fødselsopplevelse, blødning, psykiske reaksjoner, rifter og sting, søvn og hvile, bekkenplager, tegn på brystbetennelse og ammeveiledning.

Barn- amming, ernæring, vekt, hud, navle, avføring, urin og spørsmål foreldrene måtte ha.

De som har behov for videre oppfølging gjør avtale om det. Denne foregår på helsestasjonen, eller ved nytt hjemmebesøk.