Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

HR / HMS

RådhusetHR / HMS bistår med lederstøtte, personalforvaltning og overordnet arbeidsgiverstrategi innenfor HR, Human Resources, herunder alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser. Fagområdet har også rådgivningsansvar for overordnet HMS - helse, miljø og sikkerhet.

Her finner du oversikt over hvordan vi internt har fordelt våre oppgaver: Oppgavefordeling.


 

Foto: Arne Ove Østebrøt

Velkommen som ansatt

For at vi i best mulig grad skal kunne ivareta deg som nyansatt i Eigersund kommune, har vi samlet relevant informasjon vedrørende ditt ansettelsesforhold. Her finner du også skjema som du må fylle ut for at vi skal kunne utbetale din lønn.

Hender

Foreldrepermisjon

Skal du ut i permisjon ved fødsel og adopsjon må du melde din leder om tidspunkt for foreldrepermisjon i god tid. Varsel om permisjonstidspunkt skjer på eget skjema.

infant-gb34bdfd8c_640

Amming og permisjon

I ny hovedtariffavtale gjeldende fra 01.05.2022 er det vedtatt nye retningslinjer når det gjelder rett til permisjon ved amming.

people-gafb51509b_1920

Retningslinjer fleksitid

Administrasjonsutvalget har vedtatt reviderte retningslinjer for kollektiv fleksibel arbeidstid (fleksitid).

Hensikten med revideringen var å klargjøre rammene for ansattes arbeidstid i tråd med lov og avtaleverk. De nye retningslinjene er ikke ment som en innskrenking av rettigheter og plikter, men en tydeliggjøring av disse. Formålet med retningslinjene er at ansatte i Eigersund kommune skal vernes for belastning ved å arbeide for mange timer, og ha mulighet for fleksibilitet i roligere perioder.

6301302_4672403 (1)

Ferie - Avvikling og utbetaling

Feriefritid (også kalt ferie) og feriepenger er regulert  i ferieloven og hovedtariffavtalen. Det finnes en rekke bestemmelser avhengig av din situasjon og vi ønsker her å redegjøre for de mest vanlige spørsmål rundt dette emnet.

outdoor-g9b695ca52_640

Lokal avtale for overnattingsturer

28. mars 2022 ble det inngått lokal avtale om hvordan vi gjennomfører og godtgjør ansatte som reiser på leirskole og overnattingsturer i Eigersund kommune. 

taking-notes-ge59eab8aa_640

Temamøter om sykefravær

Eigersund kommune og NAV inviterer ledere, tillitsvalgte og verneombud til temamøter om sykefravær og nærværsarbeid.

e-post

E-signering av ansettelsesdokumenter

Eigersund kommune vil sende deg dokumenter til signering pr. e-post. Vi har utarbeidet en veileder som viser hvordan dette i praksis skal løses.

Kritikk

Varsling av kritikkverdige forhold

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen skal kan gjøre noe med det. Eigersund kommune oppfordrer deg som ansatt til å melde i fra dersom det er forhold ved arbeidsplassen som oppleves som kritikkverdige. 

Fyret_drone

Tillitsvalgte og uttalerett

Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting til stillinger etter hovedavtalens bestemmelser. For å sikre dette er de gitt en utvidet tilgang til søkeropplysninger i vår rekrutteringsløsning, herunder også utvidet søkerliste

Kontakt

  • Telefon: 51 46 81 93
  • E-post

Ansatte:

John Huse
HR rådgiver - 90284476

Morten Iversen
Fagleder - 40518004

Ragnhild Langfeldt
HR rådgiver - 47792638

Frode Tengs Lorentzen
HR rådgiver - 47792623

Eva Sirevåg
HR rådgiver - 91383902

Marie Urdal
HR rådgiver - 97798963