Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

HR / HMS

RådhusetHR / HMS bistår med lederstøtte, personalforvaltning og overordnet arbeidsgiverstrategi innenfor HR, Human Resources, herunder alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser. Fagområdet har også rådgivningsansvar for overordnet HMS - helse, miljø og sikkerhet.


 

Egersund sentrum

Covid-19 for ansatte

Det er på grunn av økt smittefare og for å hindre videre spredning, nødvendig å iverksette tiltak som omfatter ansatte i Eigersund kommune og i kommunale foretak.

Eigerøy fyr kveldstid

Ansatte, Covid-19 og utenlandsreiser

Ansatte i Eigersund kommune oppfordres til å vurdere om det er nødvendig å reise utenlands, også til «grønne land og regioner».  Ansatte som reiser utenlands må følge de karanteneregler og råd for smittevern som til en hver tid er gjeldende. Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Blå himmel

Hvordan holde jobbintervju

Målet med et jobbintervju er å kartlegge søkeres egenskaper og kvalifikasjoner. For å få et riktigst mulig inntrykk, må du forberede deg godt, planlegge spørsmål og eventuelle caser.

HTA

Beregning av lønnsansiennitet

KS hovedtariffavtale (HTA) legger grunnlag for hva som skal beregnes ved fastsetting av ansattes lønnsansiennitet. For å få godtgjort tidligere arbeidserfaring må forholdene dokumenteres med attester.

Blå himmel over Eigersund

Arbeidstakers medvirkning

Medbestemmelse fra arbeidstakerne i Eigersund kommune er organisert gjennom vernetjenesten og tillitsvalgtordningen. Mer informasjon om fagforeninger og ditt verneombud finner du her.

Avtale

Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet for Eigersund kommune regulerer arbeidsforholdet, sammen med gjeldende lover, tariffavtale og andre bestemmelser. Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Eigersund kommune og er forpliktende.

Sentrum før jul

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Kommunens IA-mål skal underbygge dette målet.

Stamina

Vår bedriftshelsetjeneste

Eigersund kommune har avtale med Stamina Helse om leveranse av bedriftshelsetjenester. Avtalen skal sikre bistand i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kontakt din nærmeste leder hvis du her behov for bistand av vår bedriftshelsetjeneste.

Sammen for alle

Arbeidsmiljøutvalget

Referater fra avholdte møter i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Mer informasjon om utvalgets oppgaver.

Under finner du også referater for AMU/Kvalitetsutvalg pr. tjenesteområde.

Bibliotek

Dine forsikringer som arbeidstaker

Som arbeidstaker i Eigersund kommune er du forsikret ved yrkesskade, fritidsulykke eller ved dødsfall i yrkesaktiv alder; gruppelivsforsikring.

Kontakt

  • Telefon: 51 46 81 93
  • E-post

Ansatte:

John Huse
HR rådgiver - 51 46 80 80

Morten Iversen
Fagleder - 51 46 81 93

Ragnhild Langfeldt
HR rådgiver - 51 46 80 16

Frode Tengs Lorentzen
HR rådgiver - 51 46 80 26

Eva Sirevåg
HR rådgiver - 51 46 80 20